Loading...

ตำราโ ราณ เลขที่บ้าน

Loading...

ใครกำลังไปดูบ้านหรือคอนโดเพื่อจะซื้อเป็นที่อยู่อาศัยต้องบอกเลยว่างานนี้บ้านเลขที่สำคัญตัวบ้าน เพราะความหมายของตัวเลขเป็นตัวทำน า ยความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศั ย ถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันเลย

หากเปิดร้านค้าก็จะได้รับการต อ บ รั บอย่างดี คนที่อยู่บ้านนี้ ไ ม่ เหมาะกับการทำงานราชการเท่าไหร่นัก และควร ต ก แ ต่ งห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเสริมด้านความรักให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอกบ้านหากมีอ่างบัวที่มีปลาและน้ำในอ่างต้องใสแจ๋วก็จะนำความมั่งคั่งในเรื่องการเงินมาให้

แต่ต้องเ ห นื่ อ ย กับปั ญ ห าของคนใกล้ ชิ ดตลอด ภ า ร ะ ค่ า ใช้จ่ า ยในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ ไ ม่ ควร ให้หลอด ไ ฟ ดั บ หากไ ฟ เ สี ย เปิด ไ ม่ ติ ด ควรเร่งรีบเปลี่ยนให้มีความสว่างไสวเพราะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ยของบ้านดีเริ่ด

เลข 8 บ้านนี้อยู่แล้วมีแต่รวย รวย รวย บ้านหลังนี้ส่งผลดีในเรื่องโชคลาภและการ ส ะ พั ด ของเงินเรียกว่าดีเยี่ยม คนในบ้านจะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของบ้านนี้ หากคุณดวงดีเรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็มักจะสมปราถนารวมถึงการได้โชคล า ภก้อนใหญ่

Loading...