Loading...

แ ม่ น เหมือนตาเห็น หลวงพ่อบาทเดียว ดังไกลถึงต่างประเ ท ศ

Loading...

แ ม่ น เหมือนตาเห็น หลวงพ่อบาทเดียว ดังไกลถึงต่างประเ ท ศ

วันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปพบกับสิ่งรอบตัวอย่างโ จ ท ย์ ข า น ตามด้วยเ สี ย ง พ ลั ง ศรัทธากับพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งในจังหวัดหนองคายและในจังหวัดละแ ว ก ใกล้เคียง

ซึ่งค่ะส่งรูปนี้โ ด่ ง ดังข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเ ท ศลาวและแถบ Asian ในที่ชื่อว่า หลวงพ่อบาทเดียว หรือ พระครูสังฆรักษ์ ถาวระธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมคงคานิมิต นั้นเอง

สำหรับการเรื่องศ รั ท ธา เ ลื่ อ มใส ที่มีต่อพระ องค์นี้ก็ได้มีการกล่าว ข าน ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่วัดป่า ดมคงคานิมิต ตั้งอยู่หมู่บ้านปากสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ได้มีความสามารถพิเศษในการทำ น าย ท าย ทั ก ด วง ช ะต า ของผู้คนได้อย่างแม่นยำราวกับจั บ วาง ในเมื่อท่านได้ทำ น าย ท าย ทั กผู้ใดไปแล้วแล้วจะมีผู้เข้ามาขอพรบารมีก็จะมักประส บ ผ ล สำเร็จและความโชคดีกันถ้วนหน้า

บางคนก็ว่าท่านสามารถชี้เป็นชี้ต า ย ให้กับผู้คนได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของท่านร่ำลื อ ไปทั่วร่า ง และมีผู้คนต่างมาขอพรบารมีกันอย่างมากมาย

ซึ่งได้เรียกว่ามีผู้เข้ามาอ ย่ างไ ม่ ข า ดส าย มีทั้งศรัทธาอย่างต่อเนื่องยังมีศิลปินดารานักร้องชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทยเช่น หญิงลี พีสะเดิด

ส่วนค่าย ก ครูหรือค่าทำ น าย ท า ย ทั ก นั้น ท่านคิดค่าย ก ครูเพียงครั้งละ 1 บาทเท่านั้น จึงเป็นที่มาของคำว่าหลวงพ่อบาทเดียว นั่นเอง

หลักการที่ใช้ในการดูด วง ส่วนใหญ่มาจากตัวเลข 7 หลัก ซึ่งดูมาจากวันเดือน ปีเกิด จริงเท่านั้น

หาก ไ ม่ ตรงก็จะเกิดอั น ต ร า ย เ ภ ท ภั ย ในภายหลัง เมื่อใครประส บ กับความเ ดื อ ด ร้ อ น เข้ามาหา เพื่อขอให้ทำ น าย ท าย ทั ก ด วง ชะ ต าหรือ ด วง ชี วิ ต

และขอพรและขอบารมีให้ช่วยผ ลั ก ดั น ให้ชี วิ ต ดีขึ้น เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วก็จะต้องเ สี ย ค่ า ครู คนละบาทเดียวเท่านั้น โดยทำอย่างนี้มากว่า 20 ปีแล้ว มีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาจากการทำน า ย ท า ย ทั ก ด ว งช ะ ต า ห ลั่ ง ไ ห ล มามากมาย

Loading...