Loading...

น่ายกย่อง รางวัลเมืองสะอาดอันดับ1ของอาเซียน

Loading...

เป็นอีกเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากหลังจากที่น่านได้รับรางวัลที่หนึ่งในอาเซียนจากการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งล่าสุดที่ได้รับรางวัล เป็นกรณีศึกษาในแง่ของการทำงานอย่างจริงจังของภาครัฐที่ร่วมกับภาครัฐเป็นอย่างมาก

เริ่มต้นเช้าวันที่คนน่านจะขี่จักรยานเพื่อรอชีวิตที่เรียบง่ายและหลังจากเสร็จสิ้นการเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีภาระผูกพันที่จะจับไม้กวาดและตักผงทำความสะอาดบ้านและถนนต่อไป ในรูปแบบของการเป็นอาสาสมัครทำให้เราไม่เห็นพลาสติก มันสะอาดและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา

ถึงมุมเป็นจังหวัดที่มีเมืองที่สะอาดมาก นอกจากนี้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ไม่ว่าจะมองไปมุมไหน ก็เป็นจังหวัดที่มีเมืองสะอาดจริงๆค่ะ นอกจากอากาศ บรรยากาศจะดี เปี่ยมไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมแล้ว ยังสะอาดน่าอยู่สมกับรางวัลที่ได้รับจริงๆ

Loading...