Loading...

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเทพ น้าน้อยของคุณใหม่ รอยแย้มพระสรวล ที่คนไทยเห็นแล้วชื่นใจเป็นที่สุด

Loading...

เมื่อเร็วๆนี้ ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family. ได้เชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน เฝ้าฯ เพื่อสัมภาษณ์พิเศษเรื่องแนวพระราชดำริและการทรงงานด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คนทำงานด้านประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานด้านประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ทรงศึกษาและสนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์จนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากมาย นั่นคือสิ่งที่ปวงชนชาวไทยรับทราบมาโดยตลอด

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน ก็ทำงานด้านประวัติศาสตร์เช่นเดียวกัน ปัจจุบันคุณใหม่รับราชการตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ช่วยราชการที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร งานของคุณใหม่ที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือ โครงการ วังน่านิมิต จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการวังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา ที่กำลังจัดระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2562 ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โครงการวังน่านิมิต คือการบอกเล่าประวัติศาสตร์ผ่าน จินตนาการ ว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่วังหน้าเราจะได้พบเห็นอะไร ส่วนโครงการ วังหน้านฤมิต คือการนำเสนอประวัติศาสตร์ผ่าน การสร้างสรรค์ ด้วยการชวนศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ตีความแล้วนำเสนอเรื่องราววังหน้าในมุมของตัวเอง สมเด็จพระเทพรัตน เสด็จ มาทรงเป็นประธานเปิดโครงการวังหน้านฤมิตฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

คุณใหม่จึงขอพระราชทานสัมภาษณ์สมเด็จพระเทพรัตน เรื่องแนวพระราชดำริและการทรงงานด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้คนทำงานด้านประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ จึงเกิดเป็นบทสัมภาษณ์เรื่องประวัติศาสตร์ ครั้งประวัติศาสตร์ ระหว่างสมเด็จพระเทพรัตนฯ กับคุณใหม่ นักประวัติศาสตร์ 2 รุ่นที่พยายามถ่ายทอดเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่นเดียวกัน

Loading...