ศิริพร อำไพพงษ์ เ ปิ ดใ จ หลังข่าวแ พ ร่ ก ระ จ าย ไปอยู่เมืองนอก เพราะลู ก บุ ญ ธรรมแ ย่ ง ส า มี

ซึ่งเอ่ยถึงเรื่องราวภายในครอบครัวว่าบุญธรรมเป็นสาเตุให้ตัดสินใจดังกล่าว เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับสามีของลูกทุ่งดัง ที่ลูกบุญธรรมเรียกว่าพ่อจนทำให้เป็นเหตุที่ลูกทุ่งคนดังประกาศเลิกกิจการและระบุว่าให้หดเอาชื่อไปแอบอ้าง โดยลูกบุญธรรมได้โพสต์ตอบโต้ในเรื่องดังกล่าวและกล่าวถึงบุคคลที่ 3 ว่าเป็นสาเ ห ตุ ให้ ศิริพร เกิดความเข้าใจ ผิ ด โดยเข้ามาชวนทำบุญ ก่อนที่จะใ ส่ ร้ า ย คนใกล้ชิด โดยทำให้แม่ หรือ ศิริพรพร้อมให้ ล่าสุดศิริพรอำไพพงษ์เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าไม่อยากพูดถึงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้ว เป็นปีแล้ว ที่เป็นข่าวเพราะเขามาโพสต์เอง นางไม่รู้ตอนนี้อยู่บ้านที่อุดร เห็นมานานแล้ว ก็ไ ม่ …

Read More